Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Osiedlowy Klub Seniora

Identyfikator: 29-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Elżbieta Rosińska.

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie na osiedlu miejsca, w którym można miło i ciekawie spędzić czas a jednocześnie rozwinąć swoje zainteresowania. Projekt jest przeznaczony głównie dla grupy mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego, która przekroczyła 50-ty rok życia. Ma na celu zachęcenie tych osób do wyjścia z domu i udział w różnych zajęciach np. gimnastycznych, tanecznych, kulinarnych, plastyczno-rękodzielniczych, kursach komputerowych czy teatralnych. Ponadto projekt zakłada również udział w prelekcjach tematycznych (np. historia Bielska - Białej i okolicy, podróże, itp.).Tematy zajęć i prelekcji będą uwzględniały zainteresowania uczestników

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie szerokiej oferty dla ludzi starszych (powyżej 50 roku życia) mieszkających na osiedlu Wojska Polskiego, która pozwoli im przede wszystkim na wyjście z domu i wzięcie udziału w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i kondycji fizycznej. Zajęcia ruchowe (gimnastyczne i taneczne) pod okiem doświadczonych instruktorów pozwolą zadbać o własne zdrowie a warsztaty plastyczne nie tylko dostarczą ćwiczeń manualnych ale przede wszystkim pozwolą ujawnić i rozwinąć zdolności artystyczne. Dzięki kursom komputerowym, seniorzy będą mieli szansę zdobyć wiedzę, która pozwoli im korzystać z dostępu do szeroko pojętej informacji i wiedzy za pośrednictwem internetu - a przede wszystkim pozwoli nawiązać porozumienie z młodszym pokoleniem poruszającym się bardzo swobodnie w wirtualnym świecie. Pomocą w tej nauce będą im służyć uczniowie-wolontariusze z Gimnazjum nr 13. Będzie też okazją do rozwinięcia i poszerzenia działalności Grupy Teatralnej, która z powodzeniem działa od ponad roku.

Projekt zakłada również udział w prelekcjach tematycznych, które pozwolą np. poznać historię naszego miasta i jego okolic lub posłuchać opowieści podróżników itp. Na innym wykładzie kosmetyczka czy fryzjerka podpowie jak dbać o urodę. Tematy prelekcji będą wynikać z propozycji uczestników. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2016 r do 01.12.2016 r w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Stawowej 29, gdzie znajduje się pracownia komputerowa i są warunki do prowadzenia zajęć. Być może, że ten właśnie projekt będzie miał szansę stworzyć podwaliny pod klub osiedlowy z prawdziwego zdarzenia, którego tak bardzo brakuje mieszkańcom naszego Osiedla.

Lokalizacja

Pawilon handlowy przy ul. Stawowej 29 (siedziba Rady Osiedla), Bielsko-Biała

Autor

Elżbieta Rosińska, adres e-mail: ela.rosinska@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty