Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Budowa placu zabaw i przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 50 na Osiedlu Złote Łany

Identyfikator: 30-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Złote Łany przez Magdalena Gwóźdź.

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje:

  1. Roboty ziemne i nawierzchniowe dotyczące terenu pod plac zabaw.
  2. Przygotowanie i uporządkowanie terenu obecnie porośniętego krzakami i drzewami.
  3. Zaprojektowanie ( rozmieszczenie ) poszczególnych elementów placu zabaw.
  4. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.
  5. Częściowa lub całkowita likwidacja istniejącego ogrodzenia.
  6. Zamontowanie nowego ogrodzenia z rekomendowaną wysokością 1,7 m.
  7. Zagospodarowanie terenu w odpowiednią roślinność (krzewy, drzewa).
  8. Zamontowanie monitoringu miejskiego.

Opis projektu

Cele projektu: na terenie osiedla Złote Łany znajdują się cztery przedszkola i dwie szkoły podstawowe państwowe. Przy ulicy Łagodnej są dwa z w/w przedszkoli oraz jedna Szkoła Podstawowa. Sąsiaduje ze sobą Przedszkole nr 50 i Szkoła Podstawowa nr 33. Dzieci z powyższych ośrodków edukacyjnych bawią się nieopodal na wspólnym placu zabaw, który należy do Spółdzielni, osiedla i jest ogólnodostępne. Ten plac zabaw musi pomieścić również dzieci poniżej 3-go roku życia przychodzące z prawnymi opiekunami. Dochodzi do sytuacji, gdzie dzieci dwuletnie bawią się obok dzieci siedmioletnich. Jest to bardzo niebezpieczne, ale niestety obie placówki (zarówno przedszkole jak i szkoła podstawowa ) nie posiadają własnych placów zabaw. Doprowadza to do sytuacji, że dzieci ze szkoły, żeby być rozpoznanym, zakładają specjalne koszulki w jednym kolorze. Nadmieniam, że zarówno do przedszkola jak i do szkoły uczęszcza bardzo liczna grupa dzieci. W związku z powyższym niezbędnym jest budowa placu zabaw dla przedszkola. W projekcie również jest mowa o przebudowie ogrodzenia, ponieważ istniejące dotychczas jest zniszczone (zagrożenie dla bawiących się dzieci ), stare, niskie i zarośnięte.

Modernizacja ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw, podkreśli także estetykę podwórka przedszkola oraz zabezpieczy przed wchodzeniem wandali na teren posesji. Projekt dotyczy również zamontowania monitoringu miejskiego w celu ochrony mienia miejskiego.

Lokalizacja

Przedstawiany projekt dotyczy budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 50 w Bielsku-Białej mieszczącego się przy ulicy Łagodnej 27a ( działka nr 246101_1.0032.245/116 ) oraz przebudowy ogrodzenia wokół tego budynku.

Autor

Magdalena Gwóźdź

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty