Zobacz pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje Zamknij pozostałe edycje Zobacz pozostałe edycje 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Parking "Pod Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany

Identyfikator: 30-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Złote Łany przez Maksymilian Pryga.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada:

  1. Wykonanie parkingu na Os. Złote Łany ("Pod cmentarzem")
  2. Położenie kostki oraz przygotowanie terenu
  3. Wykonanie dogodnego podjazdu typu wjazd - wyjazd
  4. Cel - zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Os. Złote Łany

Opis projektu

Budowa parkingu "Pod cmentarzem" na Os. Złote Łany. W ramach projektu przygotowany zostanie grunt z wysypaniem odpowiedniego kruszca i przygotowaniem powierzchni 450 m2 pod ułożenie kostki brukowej. Zostanie wykonany podjazd typu wjazd - wyjazd od ulicy Krasickiego nad ul. Akademii Umiejętności. Z uwagi na słabe oświetlenie proponuje się wykonanie minimalnym nakładem trzech słupów oświetleniowych. Ze względu na liczne prośby mieszkańców bloków przy ul. Akademii Umiejętności oraz ulicy Łagodnej 13 i Łagodnej 11 - teren ma zostać przygotowany pod parkowanie ich pojazdów.

Lokalizacja

Osiedle Złote Łany, teren pod cmentarzem, nad ulicami Akademii Umiejętności, obok ulicy Łagodnej

Autor

Maksymilian Pryga, telefon: 533655553, adres e-mail: maksymilian.pryga@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Łączny koszt położenia kostki na 450 m2 - 58.500,00 zł
  2. Wykonanie oświetlenia - 8.500,00 zł
  3. Wykonanie podjazdu - 6.500,00 zł
  4. Rezerwa - 1.500,00 zł

Uwagi

Jak podaje projektodawca ww. ceny są obligatoryjne. Zostały wyliczone na podstawie średniej ceny rynkowej usług z zakresu brukarstwa, położenia kostki oraz wykonania oświetlenia, w oparciu o dane firm z terenu Bielska-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty