[OBB_1] Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Gen. M. Zaruskiego

Wymiana 39 okien o wymiarach 2m x 2,4 m oraz wymiana 14 okien o wymiarach 1,15m x 1,15m w Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 323 3.84% 323 3.84%
Bezpośrednio 8 0.09% 8 0.09%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 331 - 331 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 42 13% 3 12%
06.11 63 20% 1 4%
07.11 21 7% 0 0%
08.11 20 6% 0 0%
09.11 25 8% 3 12%
10.11 42 13% 3 12%
11.11 30 9% 6 23%
12.11 44 14% 8 31%
13.11 36 11% 2 8%
Czas głosowania: 9 dni 323 ~100% 26 ~100%