[OBB_1] Remont chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Szkole Podstawowej Nr 31. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 31.

Projekt dotyczy wymiany popękanej trylinki przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1, od strony boiska szkolnego i wybrukowanie terenu, aby był bezpieczny dla dzieci, a w razie potrzeby spełniał wymogi drogi ewakuacyjnej. Projekt obejmuje również wymianę drewnianych okien na korytarzu i w kuchni szkoły, co zapewni bezpieczeństwo i oszczędność energii.   

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%