[OBB_1] A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie

Celem projektu jest zagospodarowanie południowego fragmentu Parku Lotniczego od strony starej ścieżki betonowej (stare latarnie) do płotu posesji prywatnej (garaże), który dotąd był niedostępny. Zadanie dotyczy budowy kładki - mostku nad strumykiem, zakupu i montażu grilla stacjonarnego ogólnodostępnego, budowy pająka linowego do wspinaczki i zjeżdżalni.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%