[OBB_1] Doposażenie szkół w sprzęt sportowy

Celem projektu jest, aby każdy uczeń w bielskiej szkole miał dostęp do nowoczesnego, bezpiecznego sprzętu sportowego. Każda szkoła otrzymałaby jeden zestaw.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 80 0.95% 80 0.95%
Bezpośrednio 28 0.31% 28 0.31%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 108 - 108 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 8 10% 0 0%
06.11 10 13% 1 11%
07.11 4 5% 0 0%
08.11 5 6% 2 22%
09.11 9 11% 0 0%
10.11 12 15% 0 0%
11.11 8 10% 1 11%
12.11 5 6% 1 11%
13.11 19 24% 4 44%
Czas głosowania: 9 dni 80 ~100% 9 ~99%