[OBB_1] Osiedle przy ul. Bystrzańskiej 27A, B, C, D - Mała architektura osiedlowa: plac zabaw, siłownia terenowa, urządzenia sportowe

Mała architektura osiedlowa: plac zabaw, siłownia terenowa, urządzenia sportowe: stół do gry w ping-ponga, mini boisko do koszykówki i siatkówki dla dzieci, altakna do zabawy dla dzieci.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 102 1.21% 102 1.21%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 102 - 102 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 21 21% 1 8%
06.11 19 19% 3 23%
07.11 7 7% 2 15%
08.11 11 11% 0 0%
09.11 10 10% 2 15%
10.11 3 3% 2 15%
11.11 16 16% 0 0%
12.11 2 2% 1 8%
13.11 13 13% 2 15%
Czas głosowania: 9 dni 102 ~100% 13 ~99%