[OBB_2] Budowa miejsc parkingowych

Budowa miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół. Obszar projektu to około 300 m2.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 18 0.21% 18 0.21%
Bezpośrednio 43 0.48% 43 0.48%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 61 - 61 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 0 0%
06.11 7 39% 1 33%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 3 17% 0 0%
09.11 3 17% 0 0%
10.11 2 11% 1 33%
11.11 1 6% 0 0%
12.11 2 11% 0 0%
13.11 0 0% 1 33%
Czas głosowania: 9 dni 18 ~100% 3 ~99%