[OBB_3] „Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” Interaktywne Praktyczne Szkolenie na temat Segregacji Odpadów na Suche i Mokre

„Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” - Szkolenie kontynuujące projekt „Jak smoki i Dzieci segregują śmieci” prezentowany w 20 Przedszkolach Publicznych w Bielsku-Białej (2012), na Eko Master Festiwalu w Tychach (2012 i 2013), na Festynie Ekologicznym we Włoszczowie (2013) oraz Pikniku Rodzinnym w Czarkowie (2015).
Projekt powstał z inicjatywy dwóch mieszkańców Bielska-Białej; Władysława Aniszewskiego oraz Konrada Ignatowskiego – aktorów pracujących w Teatrze Lalek „Banialuka”, przy współpracy z MZO Bielsko-Biała oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska UM Bielsko-Biała w 2012 roku.
W najnowszej wersji wzbogacony o dodatkowe elementy inscenizacyjne, scenograficzne i szkoleniowe w tym film edukacyjny pt: „Gdzie trafiają nasze śmieci” - zrealizowany w ZGO Bielsko-Biała, oraz nową postać - mającą na celu podkreślenie wagi segregowania na Suche oraz Mokre.
Jest to szkolenie praktyczne w zakresie segregacji odpadów z podziałem na Suche oraz Mokre, podczas którego dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mają okazję osobiście i samodzielnie segregować spreparowaną stertę odpadów.
Naszymi szkoleniami chcemy się przyczynić do upowszechnienia prawidłowego sortowania odpadów w naszych mieszkaniach, przedszkolach, szkołach oraz instytucjach.
Na podstawie doświadczeń innych państw europejskich wiemy, że wyedukowanie prawidłowych „odruchów segregacyjnych” w większości społeczeństw zajmuje około 20 lat.
W Bielsku-Białej również widzimy konieczność podniesienia świadomości prawidłowej segregacji odpadów.
Działania edukacyjne osiągniemy poprzez szkolenia naszych najmłodszych członków społeczności czyli przedszkolaków, którzy po powrocie do domu swą wiedzę na ten temat łatwo przekazują dalej i „stoją na straży prawidłowych zachowań” w swoim najbliższym środowisku.
Szkolenie skierowane jest do najstarszej grupy w przedszkolu – dzieci które przechodzą przygotowanie do nauki w Szkołach Podstawowych w grupach do około 35 osób podczas których wspólnie z aktorami tworzą teatralną historię pt: „Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci”.

Warsztaty odbywają się podczas dwóch spotkań:
- na pierwszym (max. 60 minut) dzieci poprzez zabawę przyswajają wiedzę,
- na drugim (max 30 minut) dzieci powtarzają zdobyte informacje, oraz przekazują prace plastyczne wykonane z zebranych odpadów.

Prace plastyczne są gromadzone w celu zorganizowania wystawy poświęconej segregacji, w Ratuszu Miejskim lub wybranej galerii handlowej. Warsztaty kończą się wręczeniem prezentów dla każdego uczestnika w postaci praktycznej eko temperówki, oraz pamiątkowej odznaki. Prezentem dla całej grupy jest pojemnik na odpady suche.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 5 0.06% 5 0.06%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 5 - 5 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 1 50%
06.11 0 0% 0 0%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 1 20% 0 0%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 1 20% 0 0%
11.11 0 0% 0 0%
12.11 2 40% 0 0%
13.11 1 20% 1 50%
Czas głosowania: 9 dni 5 ~100% 2 ~100%