[OBB_4] „Posprzątaj Po Swoim Psie” - Spektakl Edukacyjny na temat, który wszystkich nas dotyka - skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - publicznych, niepublicznych oraz prywatnych w Bielsku-Białej

Jest to kontynuacja projektu, który zakłada przeszkolenie jak największej grupy społecznej na temat związany z zanieczyszczeniem miasta psimi odchodami.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2015, ponad 3000 dzieci, oraz Wychowawców i Opiekunów z Publicznych Szkół Podstawowych obejrzało 28 prezentacji naszego Spektaklu Edukacyjnego. Doświadczenia z innych miast europejskich wskazują, że najlepszymi odbiorcami informacji na ten temat są dzieci w wieku szkolnym. To właśnie dzieci, dzięki Spektaklowi Edukacyjnemu „Posprzątaj Po Swoim Psie” przekazują zdobyte informacje dalej w swoim najbliższym środowisku, stając się „ambasadorami” poprawnych społecznie zachowań.
Widzowie spektaklu uczestniczą interaktywnie w historii, której głównym zadaniem jest przekazanie w dowcipny sposób, informacji o zagrożeniach wynikających z zachowań niektórych właścicieli psów, oraz o zaletach nie tylko społecznych, ale także i ekologicznych, sprzątania po swoim psie. Propagujemy i namawiamy również do konieczności używania specjalnych torebek biodegradowalnych. Na koniec każdy widz otrzymuje woreczki na psie odchody w kartoniku w kieszonkowym rozmiarze, oraz pamiątkową odznakę.
Ogromnym sukcesem projektu jest powszechna akceptacja tego trudnego tematu, oraz mnóstwo próśb o „więcej” - o kontynuację i dalsze zaangażowanie.
Wszystkie te pozytywne opinie motywują nas do zgłoszenia chęci prezentacji Spektaklu Edukacyjnego „Posprzątaj Po Swoim Psie” tym razem we wszystkich Szkołach Podstawowych - Publicznych, Niepublicznych oraz Prywatnych w grupach około 100 osobowych - tak aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 65 0.77% 65 0.77%
Bezpośrednio 494 5.53% 494 5.53%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 559 - 559 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 14 22% 0 0%
06.11 11 17% 2 22%
07.11 5 8% 0 0%
08.11 5 8% 1 11%
09.11 9 14% 1 11%
10.11 5 8% 0 0%
11.11 3 5% 0 0%
12.11 7 11% 1 11%
13.11 6 9% 4 44%
Czas głosowania: 9 dni 65 ~100% 9 ~99%