[OBB_5] Budowa Skateparku na Osiedlu Rosta

Projekt budowy "Skateparku na Os. Rosta" jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie miłośników deskorolek, role, rowerów BMX z północnej i wschodniej części Bielska-Białej. W stolicy Podbeskidzia znajduje się zaledwie jeden skatepark, do tego w południowej części miasta, co w z związku z dynamicznym rozwojem "sportów ekstremalnych" jest niewystarczające. 

Plany budowy skateparku na Bulwarach Straceńskich, czyli ponownie w południowej części Bielska-Białej, mają się nijak do zapotrzebowania jakie zgłaszają młodzi mieszkańcy dzielnic położonych na północy i wschodzie miasta (Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie, Hałcnów, Biała Północ).

W ramach zadania przewidziano budowę skateparku o wymiarach około 32x22 metrów (nawierzchnia betonowa). W skateparku - po uprzednich konsultacjach z młodzieżą - przewidziano instalację takich urządzeń jak: duża platforma z minirampą, funbox z piramidą oraz grindox i poręcz.

Specyfikacja projektu skateparku, który podczas wstępnych konsultacji z potencjalnymi odbiorcami projektu zyskał aprobatę, dołączona jest w załączniku do projektu.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 265 3.15% 265 3.15%
Bezpośrednio 32 0.36% 32 0.36%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 297 - 297 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 79 30% 19 28%
06.11 59 22% 16 24%
07.11 15 6% 4 6%
08.11 14 5% 2 3%
09.11 20 8% 7 10%
10.11 19 7% 1 1%
11.11 14 5% 5 7%
12.11 19 7% 4 6%
13.11 26 10% 10 15%
Czas głosowania: 9 dni 265 ~100% 68 ~100%