[OBB_1] Budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej

Projekt dotyczy budowy miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku - Białej, poprzez m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie obrzeży betonowych, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw oraz położenie nawierzchni z kostki betonowej (w załączeniu kosztorys inwestorski z wyszczególnieniem robót).

Uzasadnienie

Budynek Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku - Białej jest położony przy nowo wybudowanej drodze ekspresowej S- 69, ruchliwej ul. Żywieckiej oraz bardzo wąskiej ul. Rolnej. Przy drogach tych nie ma możliwości zatrzymania samochodu, w związku z tym rodzice przywożący swoje dzieci do szkoły wjeżdżają na mały plac na terenie szkoły, który przeznaczony jest także dla samochodów pracowników placówki. W jednym czasie na placyk wjeżdża bardzo dużo samochodów, które praktycznie nie mają miejsca na zaparkowanie, co powoduje chaos i duże zagrożenie dla wysiadających i przemieszczających się do szkoły dzieci. Problem z zaparkowaniem samochodu mają także pracownicy szkoły, którzy muszą czasem długo czekać, aż zwolni się miejsce, gdzie mogliby zostawić swój pojazd.

Szczególnie trudna sytuacja powstaje w newralgicznych momentach dnia tj. przed pierwszą lekcją, po skończonych zajęciach, a także w czasie, gdy szkoła organizuje zebrania rodziców oraz szkolne uroczystości. Ponadto, w związku z wybudowaniem drogi ekspresowej S-69 i nowym układem komunikacyjnym w pobliżu terenu szkoły zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe na ul. Żywiecką nie ma możliwości lewoskrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach rekompensaty wybudowała nowy   dojazd   do   szkoły,   który  jednak   spowodował   uszczuplenie   i   tak   niewielkiego   placu wykorzystywanego do parkowania samochodów. Obecnie szkoła dysponuje tylko sześcioma miejscami parkingowymi.

Wybudowanie dodatkowych kilkunastu miejsc parkingowych rozwiązałoby opisany wyżej problem, a przede wszystkim znacznie poprawiłoby stan bezpieczeństwa uczniów i praktycznie umożliwiłoby dowożenie dzieci do szkoły.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 71 0.84% 71 0.84%
Bezpośrednio 148 1.66% 148 1.66%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 219 - 219 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 13% 1 17%
06.11 10 14% 2 33%
07.11 1 1% 0 0%
08.11 8 11% 0 0%
09.11 7 10% 0 0%
10.11 8 11% 1 17%
11.11 10 14% 0 0%
12.11 8 11% 0 0%
13.11 10 14% 2 33%
Czas głosowania: 9 dni 71 ~99% 6 ~100%