[OBB_10] Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Babiogórskiej, Goleszowskiej, Sterniczej

Projekt obejmuje budowę ok. 60 miejsc postojowych w rejonie ulic Babiogórskiej, Goleszowskiej, Sterniczej k/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej oraz Przedszkolu nr 55. Projektodawca zwraca uwagę, że przy ul. Goleszowskiej osoby przyjeżdżające do ZSO i Przedszkola oraz na szkolny basen parkują na zieleńcach, chodnikach, drogach pożarowych. Budowa miejsc postojowych w omawianym miejscu rozwiąże problem parkowania w tym rejonie, a w godzinach wieczorowo-nocnych ułatwi życie mieszkańcom 9 tys. Osiedla Beskidzkiego. Proponuje się oddzielenie inwestycji pasem zieleni od bloku przy ul. Sterniczej 2 oraz od ogródka Przedszkola nr 55. Projekt przewiduje dojazd od ul. Babiogórskiej k/budynku AQUA S.A. oraz przez ul. Goleszowską (udzielona zgoda Beskidziej Spółdzielni Mieszkaniowej na przejazd). Wg projektodawcy działka 847/111 nie jest objęta żadnym planem zagospodarowania.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 177 2.1% 177 2.1%
Bezpośrednio 161 1.8% 161 1.8%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 338 - 338 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 19 11% 3 21%
06.11 41 23% 1 7%
07.11 9 5% 1 7%
08.11 14 8% 1 7%
09.11 22 12% 0 0%
10.11 14 8% 1 7%
11.11 23 13% 0 0%
12.11 17 10% 2 14%
13.11 18 10% 5 36%
Czas głosowania: 9 dni 177 ~100% 14 ~99%