[OBB_1] Wykonanie ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku pn. "Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim

Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia ok. 1ha, na którym realizowany jest projekt Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2015 pod nazwą "Miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Osiedla Beskidzkiego - Zielony Zakątek". Ponieważ jest to również m.in. teren zabaw zimowych dla dzieci - teren winien być ogrodzony. Ogrodzenie ma przede wszystkim zapobiec zanieczyszczeniu terenu przez psy (należy umieścić tabliczkę "Zakaz wyprowadzania psów").

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 148 1.76% 148 1.76%
Bezpośrednio 1 0.01% 1 0.01%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 149 - 149 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 23 16% 2 14%
06.11 30 20% 2 14%
07.11 7 5% 0 0%
08.11 7 5% 0 0%
09.11 12 8% 0 0%
10.11 12 8% 0 0%
11.11 11 7% 1 7%
12.11 15 10% 4 29%
13.11 31 21% 5 36%
Czas głosowania: 9 dni 148 ~100% 14 ~100%