[OBB_1] Teren rekreacyjno-sportowy dla seniora z wnukiem

Projekt obejmuje urządzenie ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu. Projektowana siłownia stanowiłaby atrakcyjną ofertę dla seniorów i wnuków, którzy mogliby pożytecznie i aktywnie spędzać czas razem, jak również dla osób dbających o kondycję fizyczną. Dla najmłodszych, w obrębie siłowni, przewiduje się mini plac zabaw. Proponowany projekt miałby wpływ na porządane ukierunkowanie aktywności fizycznej młodzieży, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy jak i utworzenie centrum rekreacyjnego. Oprócz urządzeń siłowni preferowany byłby stół do gry w szachy. Plac powinien być ogrodzony, oświetlony oraz w miarę możliwości monitorowany.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 109 1.29% 109 1.29%
Bezpośrednio 16 0.18% 16 0.18%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 125 - 125 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 17 16% 0 0%
06.11 24 22% 3 21%
07.11 12 11% 4 29%
08.11 10 9% 0 0%
09.11 8 7% 0 0%
10.11 3 3% 0 0%
11.11 9 8% 2 14%
12.11 14 13% 2 14%
13.11 12 11% 3 21%
Czas głosowania: 9 dni 109 ~100% 14 ~99%