[OBB_2] Modernizacja przystanku końcowego na Osiedlu Kopernika oraz wymiana powierzchni asfaltowej chodnika wokół przystanku

Projekt obejmuje:

Chodnik i krawężnik dotyczy odcinka dotychczas nie remontowanego - czyli:

Projekt przystanku nawiązywać ma do przystanku przy przejściu podziemnym przy ulicy Piastowskiej -dążąc tym samym do zachowania jednolitej estetyki urbanistycznej w mieście

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 40 0.48% 40 0.48%
Bezpośrednio 45 0.5% 45 0.5%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 85 - 85 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 15% 1 11%
06.11 8 20% 0 0%
07.11 2 5% 1 11%
08.11 5 13% 2 22%
09.11 2 5% 1 11%
10.11 3 8% 0 0%
11.11 7 18% 1 11%
12.11 1 3% 0 0%
13.11 6 15% 3 33%
Czas głosowania: 9 dni 40 ~100% 9 ~99%