[OBB_1] Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż bloku 123 przy ul. Żywieckiej oraz zainstalowanie ławeczek przy istniejących huśtawkach dla dzieci z osiedla

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ul. Żywieckiej 123 oraz zainstalowanie ławek przy istniejących huśtawkach dla dzieci. Obecnie chodnik służy również jako przejście dla mieszkańców Osiedla Złote Łany oraz mieszkańców ul. Akademii Umiejętności do przystanku autobusowego przy ul. Żywieckiej

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 15 0.18% 15 0.18%
Bezpośrednio 60 0.67% 60 0.67%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 75 - 75 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 2 13% 0 0%
06.11 3 20% 0 0%
07.11 1 7% 0 0%
08.11 2 13% 1 50%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 0 0% 1 50%
11.11 2 13% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 5 33% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 15 ~99% 2 ~100%