[OBB_2] Wykonanie chodników w ul. Bolesława Śmiałego w Bielsku-Białej

Projekt zakłada wykonanie chodników po obu stronach ul. B. Śmiałego. Wg projektu, chodniki aktualnie są całkowicie zniszczone i były wykonane czynem społecznym mieszkańców w latach 70. Dodatkowo, parkowanie samochodów po obu stronach ulicy utrudnia poruszanie się, głównie osobom starszym. Projekt wskazuje, że wykonanie chodników ww. chodników jest potrzebne ze względów bezpieczeństwa.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 32 0.38% 32 0.38%
Bezpośrednio 1 0.01% 1 0.01%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 33 - 33 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 1 3% 0 0%
06.11 3 9% 0 0%
07.11 5 16% 2 40%
08.11 8 25% 2 40%
09.11 5 16% 0 0%
10.11 2 6% 0 0%
11.11 2 6% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 6 19% 1 20%
Czas głosowania: 9 dni 32 ~100% 5 ~100%