[OBB_1] Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Mieszka I

Projekt przewiduje realizację III Etapu budowy placu zabaw - strefy aktywności na Osiedlu Mieszka I, w tym przede wszystkim doposażenie placu zabaw o kolejne urządzenie - duży zestaw zabawowy (rekreacyjny) typu "zamek" ze zjeżdżalniami , to jest: zestaw rekreacyjny 4 wieżowy "Twierdza - 2 Baszty" z ześlizgiem rurowym spiralnym produkcji firmy "Comes Sokołowscy" w Szydłowcu lub podobne wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół tego zestawu (trawnik), a w razie niewyczerpania całej puli kwotowej projektu na zakup i montaż ww. urządzenia wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół zestawu - dodatkowe mniejsze urządzenia zabawowe typu: karuzela, podwójna huśtawka - zgodnie z projektem zamiennym placu zabaw - strefa aktywności wykonanym w 2015r. na zlecenie Wydziału Gospodarki Miejskiej UM (w dyspozycji Wydziału), również zaprojektowanymi nawierzchniami bezpiecznymi i urządzeniem terenu wokół nowo posadowionych urządzeń zabawowych (trawnik).

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 28 0.33% 28 0.33%
Bezpośrednio 46 0.51% 46 0.51%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 74 - 74 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 4 14% 2 50%
06.11 8 29% 0 0%
07.11 2 7% 0 0%
08.11 4 14% 0 0%
09.11 3 11% 0 0%
10.11 1 4% 0 0%
11.11 2 7% 0 0%
12.11 1 4% 0 0%
13.11 3 11% 2 50%
Czas głosowania: 9 dni 28 ~100% 4 ~100%