[OBB_2] System monitoringu miejskiego obejmujący nowy plac zabaw na Os. Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystankiem autobusowym, a także skrzyżowanie ul. Piastowskiej i W. Stwosza wraz z przejściem dla pieszych

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską o teren obejmujący nowy plac zabaw na Osiedlu Mieszka I oraz okoliczne ciągi piesze, w tym otoczenie bloku nr Piastowska 46 wraz z przystakiem autobusowym, a także skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Wita Stwosza wraz z przejściem dla pieszych.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 16 0.19% 16 0.19%
Bezpośrednio 27 0.3% 27 0.3%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 43 - 43 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 2 13% 0 0%
06.11 3 19% 0 0%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 0 0% 0 0%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 0 0% 1 100%
11.11 1 6% 0 0%
12.11 3 19% 0 0%
13.11 7 44% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 16 ~100% 1 ~100%