[OBB_1] Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku "Sikornik" - wykonanie alei spacerowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą parkową - kontynuacja

Przedłożony wniosek jest kontynuacją projektu zagospodarowania doliny potoku „Sikornik". W pierwszym etapie zaplanowano uporządkowanie terenu doliny, stanu poszycia i drzewostanu, korytowanie i profilowanie terenu oraz wykonanie alei spacerowej. Uwzględniono także montaż mostku drewnianego nad potokiem, ławek, leżaków miejskich, koszy na śmieci, a także wykonanie schodów terenowych z pochylnią, utwardzonej platformy do gry w szachy oraz zakup figur do szachów plenerowych. Całość projektu nacechowano dbałością o minimalizowanie dominacji infrastruktury parkowej nad przestrzenią zieleni. Istotnym elementem projektu był zamysł wdrożenia zwyczaju odtwarzania drzewostanu złożonego z różnych gatunków drzew szlachetnych dającego efekt poprawy estetyki, różnorodności i edukacji przyrodniczej. Realizacja tego projektu pozwoliła zachować kolejną enklawę zieleni zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania, a jednocześnie uporządkować i zabezpieczyć koryto potoku „Sikornik" . Naturalna sceneria oraz urządzenia wymuszające „ciche" spędzanie wolnego czasu gwarantują relaks o który coraz trudniej.

Realizacja projektu zagospodarowania doliny potoku „Sikornik" wykazała jednak potrzebę wykonania dalszy  prac,  które  umożliwią  dojście  od  ulicy  Siemiradzkiego  oraz  ul.  Aleksandrowickiej,  a  także uzupełnienia infrastruktury parku w elementy, których dotychczas nie przewidziano.

Niniejszy wniosek przewiduje wykonanie dwóch  fragmentów alei spacerowej, schodów, fundamentu betonowego na rzeźbę, skrzyni gospodarczej do przechowywania plenerowych figur szachowych oraz montaż dwóch ławek i stojaka na rowery .

Realizacja  powyższej  propozycji  usatysfakcjonuje dotychczasowych  użytkowników tego  miejsca oraz wszystkich tych, którzy kierując się troską o wypracowanie najlepszych rozwiązań, wyrażali opinie i wnioski dotyczące tego projektu.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%