[OBB_12] Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu Street Workout

Potrzeba stworzenia publicznej przestrzeni dla młodzieży, która swoją aktywność fizyczną opiera o trening z masą swojego ciała jest bezpośrednią przyczyną starań o utworzenie takich warunków na osiedlu Słonecznym. Zielona przestrzeń miejskiego parku, otoczonego budynkami zabudowy wielorodzinnej osiedli Słoneczne, Beskidzkie, Górne Przedmieście, Bielsko Południe, a także Aleksandrowice, sprzyja aktywności fizycznej bliskiej miejscu zamieszkania. Staje się ona często panaceum na uciążliwości siedzącego trybu życia. Aktywność ta przejawia się różnymi formami, a jedną z nich jest trening uliczny, który zyskuje coraz więcej zwolenników. O tym, z jak bardzo popularną dziedziną aktywności fizycznej mamy do czynienia, niech świadczy fakt, że od 2011 r. odbywają się mistrzostwa świata w Street workout. Świeże powietrze, piękne przestrzenie oraz atrakcyjne i estetyczne urządzenia sprawiają, że aktywność fizyczna stała się wartością samą w sobie. O pozytywnym wpływie na zdrowie nikogo przecież przekonywać nie trzeba. Dobrze ukształtowana sylwetka, zwinność i równowaga, a co za tym idzie pogoda ducha i stan szczęśliwości, mają wpływ nie tylko na funkcjonalność organizmu ale także na wiele innych sfer w których przejawiamy aktywność. Powodzenie w nauce, pracy oraz szeregu innych działalności człowieka warunkowana jest zdrowiem i optymizmem.

Niniejszy projekt zakłada stworzenie przestrzeni publicznej wyposażonej w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy Street workout parku. Taka konfiguracja pozwoli osiągnąć efekt akceptowany przez szerokie spektrum użytkowników. Należy dodać, że proponowane urządzenia uzupełnią gamę urządzeń dostępnych w innych częściach miasta.

W skład zestawu Street workout parku wejdą: drążek progresywny, poręcze równoległe i drążki poprzeczne zamontowane na różnych wysokościach, drabinki pionowa i poprzeczna, ławka skośna, lina do podciągu oraz kółka długie i wspornik do rozciągania.

Wśród urządzeń siłowni zewnętrznej znajdą się: wioślarz, motyl, motyl w rewersie, oraz urządzenia zintegrowane: wyciąg górny i wyciskanie; wahadło, biegacz, twister.

Całość uzupełni podłoże wyłożone płytami perforowanymi lub wysypane żwirem rzecznym o frakcji 2-8 mm oraz tablica informacyjna.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 67 0.8% 67 0.8%
Bezpośrednio 576 6.44% 576 6.44%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 643 - 643 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 13% 0 0%
06.11 22 33% 3 27%
07.11 5 7% 0 0%
08.11 5 7% 0 0%
09.11 2 3% 0 0%
10.11 3 4% 3 27%
11.11 5 7% 0 0%
12.11 3 4% 1 9%
13.11 13 19% 4 36%
Czas głosowania: 9 dni 67 ~97% 11 ~99%