[OBB_1] Remont chodnika na ulicy Kunickiego oraz remont Placu Fabrycznego

Projekt obejmuje:

  1. Gruntowny remont chodnika przy ul. Kunickiego w Bielsku-Białej
  2. Gruntowny remont Placy Fabrycznego między budynkami nr 2 i 3 a placem zabaw, mianowicie:

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 18 0.21% 18 0.21%
Bezpośrednio 7 0.08% 7 0.08%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 25 - 25 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 3 17% 0 0%
06.11 0 0% 0 0%
07.11 2 11% 0 0%
08.11 0 0% 0 0%
09.11 2 11% 0 0%
10.11 3 17% 0 0%
11.11 2 11% 0 0%
12.11 4 22% 1 50%
13.11 2 11% 1 50%
Czas głosowania: 9 dni 18 ~100% 2 ~100%