[OBB_2] Fit-Park - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Plac zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu.

Projekt dotyczy odtworzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności w celu rekreacji i wypoczynku - "Fit-Park". Odtworzenie placu zabaw dla dzieci z wykorzystaniem terenów utwardzonych i zielonych oraz istniejącego parkingu. Stworzenie miejsca zachęcającego do aktywności ruchowej dzieci, ich rodziców i opiekunów w ramach realizacji hasła "W zdrowym ciele zdrowy duch". Polepszenie infrastruktury parkowej.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 111 1.32% 111 1.32%
Bezpośrednio 22 0.25% 22 0.25%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 133 - 133 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 14 13% 0 0%
06.11 22 20% 1 6%
07.11 9 8% 1 6%
08.11 4 4% 3 19%
09.11 6 5% 1 6%
10.11 6 5% 1 6%
11.11 15 14% 3 19%
12.11 15 14% 5 31%
13.11 20 18% 1 6%
Czas głosowania: 9 dni 111 ~100% 16 ~99%