[OBB_3] Budowa chodnika na ul. Źródlanej od ul. Szczęśliwej do ul. Langiewicza

Projekt zakłada budowę chodnika w ciągu ul. Źródlanej pomiędzy ulicą Szczęśliwą do ul. Langiewicza. Przewiduje się wykonanie pomiarów, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw, wykonanie obrzeży betonowych oraz wyłożenie kostki brukowej.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 22 0.26% 22 0.26%
Bezpośrednio 78 0.87% 78 0.87%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 100 - 100 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 4 18% 0 0%
06.11 9 41% 0 0%
07.11 2 9% 0 0%
08.11 1 5% 1 100%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 1 5% 0 0%
11.11 0 0% 0 0%
12.11 3 14% 0 0%
13.11 2 9% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 22 ~100% 1 ~100%