[OBB_3] Teren rekreacyjno - sportowy "Wapienica - Międzyrzecka"

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej pomiędzy posesjami  9 a 19 (działka 126 i 125). Projekt obejmuje stworzenie 3 tref: dla osób starszych, młodzieży oraz dzieci. Dzięki inwestycji powstałyby: stanowiska siłowni na zewnątrz: 4 urządzenia podwójne i 2 pojedyncze. Bramki piłkarskie z odnowioną nawierzchnią, miejsce do gry w koszykówkę, docelowo plac zabaw. Odnowienia wymagają alejki, tereny zielone zostałyby uzupełnione w nowe nasadzenia.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 90 1.07% 90 1.07%
Bezpośrednio 3 0.03% 3 0.03%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 93 - 93 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 10% 1 4%
06.11 16 18% 5 22%
07.11 8 9% 3 13%
08.11 6 7% 1 4%
09.11 13 14% 2 9%
10.11 10 11% 1 4%
11.11 10 11% 4 17%
12.11 11 12% 1 4%
13.11 7 8% 5 22%
Czas głosowania: 9 dni 90 ~100% 23 ~99%