[OBB_1] Remont chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej. Remont nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej

W ramach projektu mają być wykonane zadania:

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 46 0.55% 46 0.55%
Bezpośrednio 70 0.78% 70 0.78%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 116 - 116 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 8 17% 0 0%
06.11 5 11% 2 50%
07.11 2 4% 1 25%
08.11 2 4% 0 0%
09.11 3 7% 0 0%
10.11 4 9% 0 0%
11.11 1 2% 0 0%
12.11 7 15% 0 0%
13.11 14 30% 1 25%
Czas głosowania: 9 dni 46 ~99% 4 ~100%