[OBB_2] "Bezpieczna droga do przedszkola" - wykonanie miejsc parkingowych lub postojowych dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 55 oraz dla pracowników

Projekt dotyczy wykonania miejsc postoju samochodów dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z Przedszkola, petentów oraz pracowników Przedszkola (w godzinach pracy placówki od 6.00 do 17.00). Do tej pory rodzice zatrzymywali swoje pojazdy na ulicy, skąd dzieci były przeprowadzane z samochodu do Przedszkola podczas wzmożonego ruchu samochodowego, co zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wykonać miejsca postojowe lub parkingowe w zależności od obowiązujących przepisów prawnych, utwardzić nawierzchnię, postawić krawężniki, zrobić odwodnienie terenu, ułożyć kostkę betonową, wykonać zielone ogrodzenie: nasadzić zielone krzewy w celu zachowania estetyki terenu oraz wstawić słupki z łańcuchami ograniczające miejsca postojowe, oznaczyć teren :"Tylko dla klientów i pracowników Przedszkola nr 55" oraz umiejscowić znak z lawetą ostrzegający osoby postronne przed parkowaniem samochodów na terenie ww. parkingu.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 112 1.33% 112 1.33%
Bezpośrednio 112 1.25% 112 1.25%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 224 - 224 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 14 13% 3 27%
06.11 28 25% 1 9%
07.11 11 10% 1 9%
08.11 5 4% 1 9%
09.11 8 7% 0 0%
10.11 12 11% 0 0%
11.11 8 7% 0 0%
12.11 3 3% 1 9%
13.11 23 21% 4 36%
Czas głosowania: 9 dni 112 ~100% 11 ~99%