[OBB_2] Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy

Projekt przewiduje budowę centrum integracji mieszkańców. Ma on na celu stworzenie miejsca (placu), na którym mogłyby się odbywać imprezy dzielnicowe np. festyny, wyprzedaże garażowe, spotkania mieszkańćów, itp. W ramach projektu należy zniwelować powierzchnię działki, wysiać trawę, część terenu utwardzić geokratą. Konieczne jest wybudowanie zadaszenia (altany) z miejscami do siedzenia, wykonanie podestu drewnianego lub utwardzonego miejsca do ewentualnych występów rozrywkowych.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 112 1.33% 112 1.33%
Bezpośrednio 16 0.18% 16 0.18%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 128 - 128 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 16 14% 2 14%
06.11 14 13% 1 7%
07.11 2 2% 0 0%
08.11 10 9% 4 29%
09.11 9 8% 1 7%
10.11 14 13% 0 0%
11.11 3 3% 0 0%
12.11 12 11% 3 21%
13.11 32 29% 3 21%
Czas głosowania: 9 dni 112 ~100% 14 ~99%