[OBB_1] Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. M. Lermontowa i ul. T. Jeża

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszo-jezdnego.


Ul. Lermontowa - odcinek wzdłuż budynków nr 4-8 do skrzyżowania z ul. Jeża:

Ul. Jeża - odcinek od skrzyżowania z ul. Lermontowa do ul. Legionów:

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 17 0.2% 17 0.2%
Bezpośrednio 3 0.03% 3 0.03%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 20 - 20 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 0 0%
06.11 3 18% 0 0%
07.11 1 6% 0 0%
08.11 1 6% 1 50%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 0 0% 0 0%
11.11 2 12% 0 0%
12.11 4 24% 0 0%
13.11 6 35% 1 50%
Czas głosowania: 9 dni 17 ~100% 2 ~100%