[OBB_2] Budowa placu zabaw i przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 50 na Osiedlu Złote Łany

Cele projektu: na terenie osiedla Złote Łany znajdują się cztery przedszkola i dwie szkoły podstawowe państwowe. Przy ulicy Łagodnej są dwa z w/w przedszkoli oraz jedna Szkoła Podstawowa. Sąsiaduje ze sobą Przedszkole nr 50 i Szkoła Podstawowa nr 33. Dzieci z powyższych ośrodków edukacyjnych bawią się nieopodal na wspólnym placu zabaw, który należy do Spółdzielni, osiedla i jest ogólnodostępne. Ten plac zabaw musi pomieścić również dzieci poniżej 3-go roku życia przychodzące z prawnymi opiekunami. Dochodzi do sytuacji, gdzie dzieci dwuletnie bawią się obok dzieci siedmioletnich. Jest to bardzo niebezpieczne, ale niestety obie placówki (zarówno przedszkole jak i szkoła podstawowa ) nie posiadają własnych placów zabaw. Doprowadza to do sytuacji, że dzieci ze szkoły, żeby być rozpoznanym, zakładają specjalne koszulki w jednym kolorze. Nadmieniam, że zarówno do przedszkola jak i do szkoły uczęszcza bardzo liczna grupa dzieci. W związku z powyższym niezbędnym jest budowa placu zabaw dla przedszkola. W projekcie również jest mowa o przebudowie ogrodzenia, ponieważ istniejące dotychczas jest zniszczone (zagrożenie dla bawiących się dzieci ), stare, niskie i zarośnięte.

Modernizacja ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw, podkreśli także estetykę podwórka przedszkola oraz zabezpieczy przed wchodzeniem wandali na teren posesji. Projekt dotyczy również zamontowania monitoringu miejskiego w celu ochrony mienia miejskiego.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 160 1.9% 160 1.9%
Bezpośrednio 39 0.44% 39 0.44%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 199 - 199 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 17 11% 2 10%
06.11 38 24% 1 5%
07.11 11 7% 0 0%
08.11 8 5% 2 10%
09.11 8 5% 1 5%
10.11 9 6% 0 0%
11.11 17 11% 1 5%
12.11 18 11% 2 10%
13.11 34 21% 11 55%
Czas głosowania: 9 dni 160 ~100% 20 ~100%