[OBB_4] Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Grażyny i Zegadłowicza

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy małej architektury dla młodszych dzieci i huśtawki oraz wymianę części istniejącego podłoża piaskowego na bezpieczne podłoże piankowe. Część istniejących urządzeń zostanie przeniesiona w inne miejsce dla zapewnienia funkcjonalnego rozplanowania miejsca użytkowego placu zabaw.

Celem projektu jest integracja społeczna, edukacja poprzez zabawę, poprawa bezpieczeństwa dzieci, a także zwiększenie funkcjonalności oraz walorów estetycznych placu zabaw.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 52 0.62% 52 0.62%
Bezpośrednio 1 0.01% 1 0.01%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 53 - 53 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 4 8% 0 0%
06.11 5 10% 0 0%
07.11 1 2% 0 0%
08.11 0 0% 0 0%
09.11 1 2% 1 33%
10.11 2 4% 0 0%
11.11 5 10% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 34 65% 2 67%
Czas głosowania: 9 dni 52 ~100% 3 ~100%