[OBB_2] Budowa miasteczka ruchu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 343 (Hałcnów)

Zadanie obejmuje budowę miasteczka ruchu rowerowego na obecnym terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie w Bielsku-Białej.

Celem projektu jest utworzenie miasteczka ruchu rowerowego, na terenie którego prowadzone będą szkolenia dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową. Nauka zasad ruchu drogowego odbywać się będzie poza drogami ogólnymi, pod okiem doświadczonego pedagoga. W projekcie przewidzano symulację wielu sytuacji spotykanych na drogach - drogi jedno i dwujezdniowe, jezdnie jedno i dwukieurnkowe, przejazd kolejowy, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, przejścia dla pieszych. Umiejętności nabyte w trakcie takiego, bezpiecznego, szkolenia, na pewno przyniosą pożądane efekty w trakcie uczestniczenia w prawdziwym ruchu drogowym.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%