[OBB_1] Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym

Projekt obejmuje doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia ogrodowe do ćwiczeń i zabaw ruchowych dla dzieci, rozwijania ich kreatywności ruchowej oraz artystycznej. Urządzenia ogrodowe typu „Domek małego artysty", „Małpi gaj" ekologiczne ,wykonane z drewna, kantówek bezrdzeniowych, łączone z elementami z płyt HDPE oraz kotwy stalowe. Projekt przewiduje również montaż dwóch ławo stołów dla dzieci oraz kosza na śmieci.

Wykonanie częściowego ogrodzenia placu zabaw od strony wschodniej i południowej wraz z wejściem typu panelowego koloru zielonego, obsadzenie ogrodzenia tujami od strony wschodniej, południowej oraz zachodniej, jednocześnie usunięcie starych, wrastających w ogrodzenie krzewów oraz przycięcie aktualnie rosnącego drzewostanu w celu zapewnienia dzieciom stref cienia oraz zwiększenia zielonej estetyki placu zabaw. Naprawa płyt chodnikowych na ścieżce w ogrodzie łączącej części ogrodu w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu na terenie placu zabaw.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 59 0.7% 59 0.7%
Bezpośrednio 278 3.11% 278 3.11%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 337 - 337 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 10% 1 8%
06.11 13 22% 4 33%
07.11 10 17% 0 0%
08.11 10 17% 0 0%
09.11 0 0% 1 8%
10.11 1 2% 1 8%
11.11 6 10% 2 17%
12.11 10 17% 1 8%
13.11 3 5% 2 17%
Czas głosowania: 9 dni 59 ~100% 12 ~99%