[OBB_5] Edukacyjny ogród biocenotyczny

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego drzewostanu, waloryzacja drzew pod katem ich zdrowotności i bezpieczeństwa, przygotowanie wytycznych dotyczących ich pielęgnacji i wzmocnienia żywotności drzewostanu. Zwiększenie estetyki miejsca poprzez modyfikację i uzupełnienie istniejącej roślinności, zagospodarowanie terenów skarp, terenów pod drzewami, trawników, zwiększenie atrakcyjności tras komunikacyjnych, dodanie miejsc wypoczynkowych - ławek, koszy, siedzisk. Zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska - zwiększenie wodochłonności terenu poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, wyprofilowania terenu, założenia elementów ogrodów deszczowych, zastosowanie w nasadzeniach roślinności z jednej strony atrakcyjnej wizualnie z drugiej przyjaznej dla lokalnej fauny. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu mamy nadzieję znacząco wpłynąć na poprawę mikroklimatu osiedla- zmniejszenia przenikania spalin, ograniczenie hałasu, regulację wilgotności i zacienienia.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 45 0.53% 45 0.53%
Bezpośrednio 134 1.5% 134 1.5%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 179 - 179 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 20% 1 20%
06.11 10 22% 0 0%
07.11 12 27% 0 0%
08.11 1 2% 1 20%
09.11 4 9% 1 20%
10.11 3 7% 0 0%
11.11 2 4% 0 0%
12.11 1 2% 0 0%
13.11 3 7% 2 40%
Czas głosowania: 9 dni 45 ~100% 5 ~100%