[OBB_3] Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 35 w Bielsku-Białej

Projekt dotyczy rozbudowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 35 na ulicy Spółdzielców 17. Obejmuje montaż urządzeń typu: zestaw zabawowy, sklep, karuzela typu "trzmiel" z siedzeniami, zestaw rekreacyjny trzywieżowy "Przedszkolak A", huśtawka ważka 2 szt., huśtawka sprężynowa konik i kaczorek, zestaw rekreacyjny "Afryka A", mostek łańcuchowy, regulamin placu zabaw.                                                                                                                   

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 153 1.82% 153 1.82%
Bezpośrednio 38 0.43% 38 0.43%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 191 - 191 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 13 8% 0 0%
06.11 7 5% 2 40%
07.11 13 8% 1 20%
08.11 27 18% 2 40%
09.11 21 14% 0 0%
10.11 19 12% 0 0%
11.11 3 2% 0 0%
12.11 2 1% 0 0%
13.11 48 31% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 153 ~99% 5 ~100%