[OBB_5] Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 42 w Wapienicy w Bielsku-Białej

Projekt dotyczy budowy placu zabaw w Przedszkolu Nr 42 w Wapienicy, przy ul. Cieszyńskiej 383. Plac zabaw przewidziany jest na 200 dzieci, wykonany z elementów metalowych, podłoże w miejscach upadku powinno być wykonane z bezpiecznych mat. Przewiduje się, że plac zabaw będzie przystosowany dla odpowiednich grup wiekowych, podzielony na trzy części i będzie posiadał własne ogrodzenie.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 109 1.29% 109 1.29%
Bezpośrednio 2 0.02% 2 0.02%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 111 - 111 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 15 14% 1 5%
06.11 17 16% 1 5%
07.11 5 5% 1 5%
08.11 7 6% 2 9%
09.11 19 17% 2 9%
10.11 10 9% 1 5%
11.11 5 5% 3 14%
12.11 6 6% 3 14%
13.11 25 23% 8 36%
Czas głosowania: 9 dni 109 ~100% 22 ~100%