[OBB_2] Plac zabaw i siłownia w Mikuszowicach Krakowskich

W ramach realizacji projektu zakłada się wykonanie placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. Przykładowe elementy placu zabaw: zestaw zabawowy typu "Warownia", huśtawka, piaskownica, bujak typu "Motorek". Przykładowe elementy siłowni na wolnym powietrzu: prasa nożna, ławeczka, prostownik pleców, wioślarz, rowerek z młynkiem. Dodatkowo plan zakłada wykonanie płyty betonowej o wymiarach 12 x 12 metrów.
Teren jest płaski, ogrodzony, w części oświetlony. Wskazane byłoby wykonanie drobnych prac ziemnych przed posadowieniem elementów infrastruktury placu zabaw i siłowni.

 

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 121 1.44% 121 1.44%
Bezpośrednio 146 1.63% 146 1.63%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 267 - 267 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 12 10% 0 0%
06.11 15 12% 1 7%
07.11 10 8% 0 0%
08.11 22 18% 4 29%
09.11 21 17% 0 0%
10.11 8 7% 4 29%
11.11 7 6% 0 0%
12.11 15 12% 1 7%
13.11 11 9% 4 29%
Czas głosowania: 9 dni 121 ~99% 14 ~100%