[OBB_15] Lekcja dziejów - Średniowieczny Jarmark

Dzięki Turniejowi mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z dorobkiem naszych przodków w minionych wiekach i postawami godnymi naśladownictwa. Prowadzonym turniejom, pokazom, inscenizacjom historycznym można przypisać funkcje edukacyjne. Opiera się to wszystko na solidnych podstawach historycznych. Jego integralną częścią, oprócz inscenizacji historycznej będzie koncert muzyki folkowej oraz pradziejowy jarmark rzemiosł dawnych, stanowiący ożywioną lekcję historii, podczas której mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z pradawnymi technikami obróbki metalu, wyrobu broni, magicznej mocy zielarstwa, historycznych technik hafciarskich, szycia strojów i ich ozdabianiem, ceramiki, garncarstwa itp. W ramach średniowiecznego spotkania członkowie grupy rekonstrukcyjnej: rozbiją obóz, aby przedstawić codzienne życie i pracę ludzi w średniowieczu, zaprezentują naczynia, można będzie zobaczyć jak się kiedyś gotowało, co sie jadło i piło; zaprezentują i omówią musztrę wojów, która obejmuje prezentację szyków bojowych; pokazy walk w Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady; pokazy uzbrojenia; walki z wojem; nauka strzelania z łuku; przeprowadzone zostaną gry i zabawy sprawnościowe, turniej łuczniczy itp; prowadzone będą warsztaty tkackie oraz przedstawione zostaną techniki szycia strojów i ich ozdabiania; koncert muzyki folkowej; warsztaty artystyczne. Poprzez organizację imprezy, która odbywać się będzie w sobotę i niedzielę planuje się "przeniesienie" mieszkańców miasta, uczestników w odległe czasy średniowiecza. Sprawić by na kilka chwil zapomnieli o kłopotach i życiu codziennym i dali sie porwać urokowi dawnych czasów, przewiduje się wprowadzenie w świat tętniącej życiem osady, pracy i życia jej mieszkańców - by sie poczuli jak w dawnych czasach.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 95 1.13% 95 1.13%
Bezpośrednio 36 0.4% 36 0.4%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 131 - 131 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 21 22% 4 33%
06.11 29 31% 2 17%
07.11 8 8% 0 0%
08.11 1 1% 1 8%
09.11 1 1% 0 0%
10.11 7 7% 1 8%
11.11 2 2% 0 0%
12.11 6 6% 3 25%
13.11 20 21% 1 8%
Czas głosowania: 9 dni 95 ~99% 12 ~99%