[OBB_2] Budowa i wyposażenie: Siłownia na wolnym powietrzu - Aleksandrowice

  1. Powstający w Bielsku-Białej system „sieci ścieżek rowerowych" oraz towarzyszącego im „ciągu ścieżek pieszych" wymaga uzupełnienia w niezbędną infrastrukturę - dopełniającą i towarzyszącą, - o charakterze rekreacyjno-sportowym, której obecnie brak;
  2. Do zespołu elementów takiej infrastruktury zaliczyć można i należy - „Siłownie na wolnym powietrzu";
  3. Zrealizowanie projektu rozwiąże ten problem dla ciągu „ścieżki rowerowo-pieszej" w kierunku/z kierunku „Lotnisko w Aleksandrowicach" i Dolina Wapienicy - Centrum Miasta: jednej z najbardziej popularnych w mieście; w ciągu tym obecnie brak tego typu infrastruktury;
  4. Realizacja projektu to także szansa stworzenia na Osiedlu „Aleksandrowice", i bezpośrednim zapleczu Osiedli „Kopernika", Piastowskie" i „Beskidzkie" wspólnej dla ich Mieszkańców „małej" infrastruktury rekreacyjno-sportowej;
  5. „Siłownia na wolnym powietrzu" może okazać się istotnym elementem integracji społeczno-środowiskowej Mieszkańców w/w. Osiedli, a jej usytuowanie nie wpłynie ujemnie na jakość ich życia;
  6. Lokalizacja projektu, - usytuowanego na Osiedlu „Aleksandrowice" przy zbiegu ul. Orzeszkowej/ul. Bunscha (w odległości ok. 150 m od węzła komunikacyjnego MZK „Szarotki-Lotnicza") na części działki, będącej własnością Gminy Bielsko-Biała - to z jednej strony, znakomite jego skomunikowanie dla potrzeb Mieszkańców, a z drugiej - gwarancja zabezpieczenia jego infrastruktury. Wreszcie, to także niższy koszt i lepsze wykorzystanie gruntów miejskich, będących od lat nieużytkiem;
  7. Typowe wyposażenie „Siłowni na wolnym powietrzu", a także być może większa ilość ich zakupu - daje możliwość uzyskania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej "dobrej jakości" i „w dobrej ceny" w procesie przetargowym.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 44 0.52% 44 0.52%
Bezpośrednio 34 0.38% 34 0.38%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 78 - 78 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 4 9% 1 17%
06.11 5 11% 1 17%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 5 11% 0 0%
09.11 2 5% 0 0%
10.11 3 7% 0 0%
11.11 10 23% 0 0%
12.11 3 7% 0 0%
13.11 12 27% 4 67%
Czas głosowania: 9 dni 44 ~100% 6 ~100%