[OBB_16] Organizacja szkoleń, wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" - wychowanie to zadanie

Celem priorytetowym projektu jest podkreślenie roli rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie aktywnej współpracy pomiędzy rodzinami i placówkami oświatowymi w procesie wychowania i kształcenia. Efektywne wychowanie dzieci niemożliwe jest bez współpracy z rodzicami. To właśnie oni są pierwszymi wychowawcami - wzorami postaw i zachowań dla swoich dzieci. Rodzina jest naturalnym poziomem kształcenia młodego człowieka, dlatego to rodzina tworzy najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to rodzice są przede wszystkim odpowiedzialni za ten proces, dając osobisty przykład, a szkoła powinna wspierać rodziców w tym wyjątkowym zadaniu. Dlatego też, rodzice chcąc dobrze wychować dzieci powinni mieć możliwość stałego podnoszenia kompetencji i rozwoju w różnych sferach - wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Wychodząc z tego założenia, w ramach projektu przewidziano realizację wyznaczonego celu poprzez udział rodziców, wychowawców oraz społeczności lokalnej w szkoleniach, wykładach, warsztatach i dyskusjach panelowych odbywających się w ramach sześciu zorganizowanych otwartych konferencji z cyklu "Wychowywać i uczyć".

Prelegentami podczas tych konferencji będą wychowawcy i nauczyciele o bogatym doświadczeniu pedagogicznym, nauczający w nurcie edukacji spersonalizowanej, którzy poprzez przekazywane treści zaprezentują słuchaczom nową jakość w edukacji młodych ludzi. Wszechstronne wykształcenie na wysokim poziomie, to takie które umożliwia rozwój człowieka we wszystkich dziedzinach życia i jest oparte na zasadach chrześcijańskiego humanizmu. Edukacja spersonalizowana wymaga od rodziców i kadry pedagogicznej patrzenia na każde dziecko indywidualnie, po to by zapewnić mu harmonijny i wszechstronny rozwój - umysłu i ciała, pielęgnowania uczuć, kształtowania inteligencji, woli i ducha. Edukacja to dużo więcej niż przekazywanie wiedzy. To kształtowanie całego człowieka, jego umiejętności funkcjonowania w świecie, poznawania możliwości, które są w zasięgu ręki i wybierania tych dobrych, które pomogą mu się rozwijać i zmieniać świat na lepsze. Taki model edukacji promuje dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnego. W ten sposób dzieci w przyszłości staną się osobami uczciwymi, wykazującymi się troską o obywateli i kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Promowanie takiej edukacji przyczynia się do poprawy społeczeństwa poprzez rozwój wielu rodzin i pracowników oświaty.

Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół wychowania dzieci na poszczególnych etapach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w duchu edukacji spersonalizowanej. Zaprezentowane zostaną nowatorskie programy wychowania przedszkolnego oraz metody pracy z dziećmi, gwarantujące sukces edukacyjny. Zaproszeni prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania: w jaki sposób wychowywać dzieci, by zapewnić im integralny rozwój, dlaczego warto być wzorem dla swoich dzieci, jak i czego nauczać we współczesnej szkole, aby nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami pracodawców, dlaczego szkoła powinna uczyć, jak umiejętnie myśleć, by dobrze wykorzystywać zdobytą wiedzę. Agenda i tematyka konferencji będzie systematycznie przedstawiana w materiałach promujących zaplanowane wydarzenia oraz prezentowana na lokalnych stronach internetowych i w regionalnych mediach informacyjnych.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 122 1.45% 122 1.45%
Bezpośrednio 2 0.02% 2 0.02%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 124 - 124 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 14 11% 0 0%
06.11 17 14% 1 9%
07.11 9 7% 1 9%
08.11 10 8% 0 0%
09.11 13 11% 0 0%
10.11 10 8% 0 0%
11.11 6 5% 1 9%
12.11 15 12% 3 27%
13.11 28 23% 5 45%
Czas głosowania: 9 dni 122 ~99% 11 ~99%