[OBB_3] "Czytaj bez przeszkód - słuchaj w każdym miejscu" - projekt dotyczący zakupu książek z dużą czcionką i audiobooków dla biblioteki w Komorowicach Kr. - filii Książnicy Beskidzkiej

W Bielsku-Białej - dzielnicy Komorowice Krakowskie działa prężnie filia Książnicy Beskidzkiej. Czytellnicy ją odwiedzający często zwracają się z prośbą o książki z dużą czcionką i wówczas pojawia się problem, bo tych pisanych drobnym maczkiem jest wiele, a tych z wyraźną, dużą czcionką - zbyt mało. Czytelnicy zwracają się z prośbą także o książki mówione, ponieważ te, które znajdują się w bibliotece już "przesłuchali". Dzięki realizacji tego projektu oferta placówki byłaby atrakcyjniejsza.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 8 0.1% 8 0.1%
Bezpośrednio 210 2.35% 210 2.35%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 218 - 218 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 1 13% 0 0%
06.11 2 25% 0 0%
07.11 1 13% 0 0%
08.11 0 0% 0 0%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 1 13% 0 0%
11.11 2 25% 0 0%
12.11 1 13% 0 0%
13.11 0 0% 1 100%
Czas głosowania: 9 dni 8 ~100% 1 ~100%