[OBB_4] Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Orzechowej w Bielsku-Białej

W ramach projektu prosimy o zdjęcie wierzchniej nawierzchni drogi (nie utwardzonej), gdyż ciągłe zasypywanie nierówności spowodowało, że obecnie poziom drogi jest powyżej podmurówki płotów i woda wlewa się do ogrodów i wzdłuż betonowego wjzadu do garażu. Ponadto, wykonanie podbudowy zasadniczej i nawierzchni z betonu cementowego lub nawierzchni asfaltowej. Szerokość drogi 6m, długość 60m powierzchnia 360 m kw.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 42 0.5% 42 0.5%
Bezpośrednio 22 0.25% 22 0.25%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 64 - 64 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 5 12% 0 0%
06.11 5 12% 1 13%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 6 14% 0 0%
09.11 2 5% 1 13%
10.11 1 2% 0 0%
11.11 5 12% 4 50%
12.11 4 10% 1 13%
13.11 14 33% 1 13%
Czas głosowania: 9 dni 42 ~100% 8 ~100%