[OBB_19] Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz ul. Piastów Śląskich

Zadanie obejmuje:

Zakres prac obejmuje również koszt  wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 80 0.95% 80 0.95%
Bezpośrednio 73 0.82% 73 0.82%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 153 - 153 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 8% 0 0%
06.11 6 8% 3 60%
07.11 11 14% 1 20%
08.11 13 16% 1 20%
09.11 6 8% 0 0%
10.11 15 19% 0 0%
11.11 5 6% 0 0%
12.11 3 4% 0 0%
13.11 15 19% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 80 ~100% 5 ~100%