[OBB_20] Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na Błoniach

  1. Odnowienie i renowacja znaków drogowych poziomych i pionowych, zakup i montaż sygnalizacji świetlnych oraz naprawa oświetlenia terenu.
  2. Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz naprawa istniejących asfaltowych nawierzchni drogowych.
  3. Zakup i montaż dwóch drewnianych domków pełniących rolę magazynu sprzętu sportowego oraz szatni - przebieralni dla dzieci .
  4. Niwelacja części terenu oraz zakup i montaż małej architektury rekreacyjno-sportowej.
  5. Zakup 20 rowerów egzaminacyjnych dla młodzieży szkolnej /magazynowanych na obiekcie/.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 263 3.12% 263 3.12%
Bezpośrednio 19 0.21% 19 0.21%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 282 - 282 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 25 10% 1 4%
06.11 62 24% 1 4%
07.11 17 6% 2 9%
08.11 24 9% 4 17%
09.11 17 6% 2 9%
10.11 21 8% 1 4%
11.11 16 6% 1 4%
12.11 30 11% 6 26%
13.11 51 19% 5 22%
Czas głosowania: 9 dni 263 ~99% 23 ~99%