[OBB_2] Rozwijamy swoje pasje

Program umożliwi osobom starszym z Osiedla Karpackiego udział w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i stanu zdrowia (zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczne, komputerowe artystyczne, zajęcia z psychologiem czy dietetykiem który przekaże wskazówki jak zdrowo się odżywiać, zapozna ich jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Prowadzone wykłady dostarczą niezbędnej wiedzy, dotyczącej posługiwania się komputerem jak i dbania o dobrą kondycję. Celem programu jest stworzenie szerokiej oferty dla ludzi starszych, poprawę poziomu życia osób starszych-mieszkańców osiedla Karpackiego poprzez aktywność społeczną tych osób. Program ten pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 50 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

W efekcie tego pozostają zaspokojone takie potrzeby jak:

Ponadto w program proponuje się włączyć dzieci i młodzież osiedla.

Dla tej grupy przewiduje się organizację dodatkowych zajęć :

Dzięki uczestnictwu w programie mieszkańcy będą korzystać z zajęć które, są szczególnie istotne dla nich tj.

KOMPUTER SZANSĄ DLA OSÓB 50+ - samokształcenie połączone z nauką obsługi komputera

W ramach podstawowej obsługi komputera przewiduje się zajęcia z użytkowania komputerów, przetwarzanie tekstów , zarządzanie plikami, przeglądanie stron

internetowych, płatności i zakupy przez internet, obsługa poczty. Celem zajęć jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także

zachęcanie seniorów do korzystania z internetu. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci książki.

W ramach realizacji zadania zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach do 10 osób, 16 zajęć po 120 min.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Gimnastyka dla seniorów jest stworzona dla osób, które chcą utrzymać ciało w należytej kondycji fizycznej i psychicznej i jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. Celem zajęć jest nie tylko poprawa kondycji, wzmocnienie kręgosłupa czy poprawa krążenia, ale przede wszystkim uzyskanie lepszego samopoczucia poprzez aktywne spędzenie czasu w miłym towarzystwie. W dzisiejszym świecie coraz więcej osób starszych osób czuje się osamotnionych - na tych zajęciach ma możliwość poznania ciekawych ludzi w podobnym wieku, którzy także chcieliby jak najdłużej cieszyć się dobrą sprawnością zarówno fizyczna jak i psychiczną. Zajęcia będą prowadzone przy muzyce o tempie pozwalającym na spokojne wykonywanie ćwiczeń. Zawierają one elementy pilatesu, z uwzględnieniu wieku ćwiczących sprawności fizycznej i indywidualnych potrzeb. Pilates to ćwiczenia psychofizyczne. Umysł osoby ćwiczącej jest zaangażowany we wspomaganie pracy mięśni, dzięki czemu uzyskujemy lepsze rezultaty.

Planuje się prowadzenie zajęć w dwóch grupach do 20 osób, 28 tygodni po 2 godz. - 112 godz.

TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE

Dla seniora „terapia tańcem" ma istotne znaczenie. Dzięki niej uczestnik zajęć podtrzymuje sprawność fizyczną, jest pobudzony do dalszej aktywności ruchowej, zaspokaja potrzeby psychiczne i fizyczne, a także odrywa się od codziennej rzeczywistości, gdyż w przyjemny sposób relaksuje się oraz ma okazję do integracji z drugim człowiekiem. Udział mieszkańców w zajęciach tanecznych pozwala na wiarę we własne siły i dostarcza wiele satysfakcji życiowej. Zajęcia w grupach do 16 osób. Proponowana ilość zajęć 15 czas jednego zajęcia 90 min Zajęcia w dwóch grupach - dla dorosłych i młodzieży.

JA TEŻ POTRAFIĘ

Zajęcia z gliną, bibułą, wełną, papierem odkrywają i rozwijają różne talenty. Ugniatanie gliny, masy, lepienie rozwija aktywność, kształtuje wyobraźnię artystyczną, wrażliwość estetyczną i zdolności manualne. Zmusza uczestników nie tylko do wysiłku fizycznego ale także umysłowego, gdyż same muszą wymyślić i podjąć decyzje co zrobić z kawałkiem gliny, masy, bibuły, wełny , papieru który trzymają w ręku. Zajęcia maja właściwości terapeutyczne, na wiele osób działają uspakajająco, dają możliwość "wyżycia się" w tworzywie. Rozwijają cierpliwość i uczą pracy w grupie. Pozwalają uwierzyć we własne możliwości i zdolności. Decupage ; technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia   drewno, metal, szkło, tkanina, wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Decoupage polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. Do techniki decoupage stosuje się materiały, które zazwyczaj są dostępne w każdym gospodarstwie domowym:

Filcowanie na mokro i sucho , techniki tworzenia, z wykorzystaniem wełny owczej. Filc wytwarzany ręcznie można uzyskać dwoma metodami: na mokro - przy pomocy wody, mydła, poprzez rolowanie, tarcie i ugniatanie rękami lub na sucho - poprzez użycie odpowiednich igieł i przyborów. W tej kategorii znajduje się wszystko, co jest potrzebne by powstały różnych ozdób, torebek, kwiatów.

Wiklina papierowa to tworzenie z papieru koszyczków, pudełek, dzbanków, ptaszków , które są pokrywane farbami lub lakierami.

Ceramika na warsztatach ceramicznych dorośli i dzieci naucza się ręcznego formowania gliny oraz pracy kole garncarskim. Uczestnicy będą lepić przeróżne przedmioty, wykorzystując podstawowe techniki: plastra, wałeczków i bryły. - powstaną figurki, naczynia, ozdoby, prace związane ze świętami i wszystko to, co ciekawego sobie wymyślą.

Cel główny:

Cele szczegółowe:

Rozbudzanie samoistnej aktywności twórczej.

Planuje się przeprowadzenie 16 zajęć po 120 min dla dorosłych grupa 15 osobowa i 16 zajęć po 90 min dla grupy 10 osób - młodzież.

ŻYJĘ ZDROWO

Celem jest podniesienie wiedzy nt. zdrowej diety i umiejętności zdrowego odżywiania się w starszym wieku.

W ramach zajęć z dietetykiem mowa będzie o korzyściach płynących ze stosowania racjonalnej diety. Warsztaty są miejscem eksperymentów z nowymi potrawami pomagającymi utrzymać zdrowie w doskonałej formie.

Co tydzień czeka niespodzianka w postaci Dietetycznego smakołyku, który przygotowują sami uczestnicy. Spotkania są również okazją do podzielenia się doświadczeniami w przyrządzaniu smacznych, lekkostrawnych potraw. W toku kursu prezentowane będą gotowe rozwiązania i przykłady, jak układać jadłospisy zgodnie z zaleceniami żywieniowymi oraz w wybranych jednostkach chorobowych.

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił:

Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach po 12 osób i obejmować będą 10 zajęć - 120 min tygodniowo

ŻYJĘ BEZ STRESU

Okres późnej dorosłości i starości przynosi wiele nowych wyzwań. Utrata zdrowia, witalności czy atrakcyjności, pracy, niekiedy prestiżu zawodowego, samotność, konfrontacja z własną śmiertelnością i odchodzeniem bliskich czy przyjaciół - to najczęściej wymieniane sytuacje krytyczne charakterystyczne dla tego etapu w życiu. Bierność i brak celów życiowych nadających sens życia utrudniają sytuację i powodują że trudniej jest się nam pogodzić ze zmianami w najbliższym otoczeniu. Podczas tych zajęć prezentowane będą zagadnienia dotyczące:

Dlatego osobom starszym proponujemy warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stratą i stresem, realizowania marzeń i celów, rozwiązywania konfliktów i komunikacji międzypokoleniowej Wierzymy, że proponowane wykłady i warsztaty mogą stać się pierwszym krokiem do zmiany perspektywy, lepszego radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz do dostrzegania korzyści, jakie mogą z nich płynąć. Podczas zajęć można się będzie dowiedzieć, jak wywierać pozytywne pierwsze wrażenie oraz jak rozpoznać u rozmówcy sygnały kłamstwa, zdenerwowania itp. Do najciekawszych należy ćwiczenie z użyciem kamery, kiedy każdy może się zaprezentować, co zostaje nagrane, a następnie odtworzone. Będą mogli się zobaczyć własne oczy gesty, uśmiech i mimikę. Mają więc okazję nie tylko zdobyć wiedzę na temat świadomego kreowania swojego wizerunku- mogą dowiedzieć się czegoś nowego i ważnego o sobie.
Zajęcia prowadzone będą dla grupy 20 osób , proponowana ilość zajęć 10, czas trwania 90 min - 15 godz.

WARSZTATY TEATRALNE

Celem warsztatów „ Scena 50+ „ jest stworzenie okazji do spotkań wszystkich tych , którzy chcą poprzez twórcza zabawę spróbować sił na scenie. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w przełamaniu bariery wstydu, tremy i nieśmiałości. Specjalnie dobrane ćwiczenia z ruchu , emisji głosu, tworzenie etiud i scenek , interpretacja tekstu, indywidualna praca nad rolą i kreacją postaci, pozwolą na stworzenie spektaklu, który zostanie zaprezentowany mieszkańcom. Uczestnicy warsztatów będą z wizytą w teatrze podczas próby teatralnej, spotkają się z reżyserem teatru.

Warsztaty teatralne prowadzone będą dla grupy ok. 10-15 osób, 2 godz. x 28 tyg. - 56 godz.

SPODZIEWANY EFEKT

Po zakończeniu projektu spodziewanym efektem na naszym osiedlu będzie większy udział i zaangażowanie osób starszych w dbanie o swoje zdrowie i aktywność fizyczną, dostęp do zajęć ruchowych oraz większa świadomość i wiedza tej grupy społeczeństwa dotycząca zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej jako elementu profilaktyki chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Zwiększy się jej udział w życiu publicznym osiedla. Liczymy na to, że po zajęciach powstawać będą inne grupy które będą proponować również inne formy aktywizacji mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. Duże znaczenie ma fakt, że w zajęciach komputerowych udział będzie brała młodzież gimnazjalna. Z naszych doświadczeń takie prowadzenie zajęć jest bardzo wskazane w budowaniu pozytywnych relacji osoba starsza -młodzież. Wolontariusze mają poczucie bycia potrzebnymi, zaangażowanie młodszego pokolenia sprzyjają rozwój owi umiejętności społecznych młodych ludzi.

Czas trwania projektu: 01.02.2016 - 14.11.2016

Program realizowany będzie w lokalu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Matusiaka 1, który posiada odpowiednie zaplecze, gdzie prowadzone były podobne zajęcia dla mieszkańców. Podczas niektórych zajęć instruktorom prowadzącym zajęcia pomagać będzie młodzież z Gimnazjum nr 8 w ramach wolontariatu.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 48 0.57% 48 0.57%
Bezpośrednio 31 0.35% 31 0.35%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 79 - 79 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 3 6% 0 0%
06.11 7 15% 0 0%
07.11 1 2% 1 20%
08.11 2 4% 0 0%
09.11 3 6% 0 0%
10.11 6 13% 1 20%
11.11 4 8% 0 0%
12.11 6 13% 3 60%
13.11 16 33% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 48 ~100% 5 ~100%