[OBB_1] Bezpieczna szkoła - bezpieczny chodnik. Remont chodnika oraz wymiana ławek szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 na Osiedlu Wojska Polskiego

Projekt zakłada remont wraz z modernizacją chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej. W ramach remontu wymiana ławek, instalacja nowych krawężników wokół szkoły. Do szkoły uczęszcza ponad 460 uczniów w wieku od 6 - 13 lat.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte jest jedną z wielu placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej. W jej murach znaczną część dnia spędza około 500 osób, uczniów oraz nauczycieli. Remont przedmiotowego placu zapewni bezpieczeństwo dla dzieci codziennie w niej przebywających, ułatwi odśnieżanie i poprawi estetykę otoczenia.
Wykorzystując już istniejące podłoże betonowe znacząco można zmniejszyć pierwotną wycenę zakładającą gruntowanie podłoża.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 127 1.51% 127 1.51%
Bezpośrednio 116 1.3% 116 1.3%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 243 - 243 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 8 6% 1 5%
06.11 9 7% 4 19%
07.11 6 5% 2 10%
08.11 14 11% 1 5%
09.11 8 6% 3 14%
10.11 21 17% 0 0%
11.11 15 12% 1 5%
12.11 18 14% 4 19%
13.11 28 22% 5 24%
Czas głosowania: 9 dni 127 ~100% 21 ~100%