[OBB_27] Bielsko-Biała - Moja Mała Ojczyzna

Główna idea/przesłanie projektu

Główny cel projektu stanowi aktywizacja potencjału ludzi młodych, który nie jest w pełni wykorzystywany. Cechy, które charakteryzowały ich rówieśników z czasów II Wojny Światowej, tj. zainteresowanie drugim człowiekiem, bezinteresowna pomoc przypuszczać można, że są w obecnych czasach w zaniku. Młodzieży doby elektroniki, cyberprzestrzeni wydaje się, że ich życie to, to które tworzą w wirtualnej rzeczywistości. Izolacja, brak zainteresowań własnych oraz zainteresowania ze strony osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe ukształtowanie, niejednokrotnie prowadzi do ich angażowania się w różne grupy rówieśnicze, które niejednokrotnie wykorzystują pokłady niespożytkowanej energii w sposób niezgodny z prawem.

Projekt w doniesieniu do młodzieży zakłada:

 1. Integrację   młodych  ludzi,   wspólne   kontakty,   czerpanie  wzorców  z   „ułożonych" rówieśników.
 2. Pokazanie, czym jest wartość życia, wolność, suwerenność
 3. Otwarcie na sprawy związane z życiem miasta, partycypowanie w uroczystościach państwowych

Projekt ma również na celu zaproponowanie mieszkańcom ciekawej formy obchodów świąt państwowych. Projekt zakłada integrację mieszkańców z miastem poprzez wspólne uhonorowanie ważnych momentów historycznych w sposób pozwalający na czynne w nich uczestnictwo. Projekt ma uświadomić mieszkańcom, że takie właśnie wydarzenia historyczne, z których możemy być dumni, miały ogromny wpływ na nasze dzisiejsze życie. Dzięki postawie młodych ludzi czasów II Wojny Światowej, ich wizji przyszłości oraz niezłomności w dążeniu do wolności, możemy dzisiaj cieszyć się suwerennością swojego państwa. Ojczyzna to ogromne słowo, które nie każdy rozumie, dlatego też w tym projekcie zdefiniowane zostało w ujęciu lokalnym - „Małej Ojczyzny", w której mieszkańcy żyją, pracują oraz wypoczywają. Obchody świąt państwowych są doskonałą okazją do zacieśnienia więzi łączącej mieszkańca z jego miastem.

Dzień realizacji projektu: 3 maja 2016 rok, tj. Święto Narodowe Trzeciego Maja -analogicznie w kolejnych latach

Plan realizacji projektu: Bielsko-Biała - moja „Mała Ojczyzna". Według proponowanej kolejności:

 1. Uroczystości na placu Ratuszowym z okazji święta Konstytucji 3 maja. Udział w uroczystościach pod Ratuszem
 2. Przejazd wozu pancernego „Half Track" ulicami na tereny rekreacyjne „Błonia"
 3. „Piknik Obywatelski" na terenach rekreacyjnych „Błonia"

Szczegółowy przebieg „Pikniku Obywatelskiego" - wskazanego w punkcie 5. Według proponowanej kolejności

 1. Pokaz sprawności 18. Batalionu Powietrznodesantowego oraz jego wyposażenia
 2. Występ orkiestry wojskowej, festiwal piosenk żołnierskiej połączony z konkursem piosenki żołnierskiej
 3. Pokazowy obóz harcerzy - "Miasteczko harcerskie", w tym: budowa małego obozu harcerskiego dla dzieci, Związku Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufca Beskidzkiego Związku Harcerstwa Polskiego - namioty naborowe ZHR i ZHP, obozowy namoit harcerski - robienie pryczy, inscenizacja: pobudki (apel harcerski), alarmu, odegranie ciszy nocnej, itp.)
 4. Konkursy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Związek Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufiec Beskidzki ZHP,  w tym: gra historyczna dla dzieci,
 5. Podchody i gry terenowe dla dzieci i dorosłych Związku Harcerzy Rzeczypospolitej na Podbeskidziu, Hufiec Beskidzki Związku Harcerstwa Polskiego, w tym: "impreza Na Orientację", itp.
 6. zawody strzeleckie zorganizowane przez Związek Strzelecki "Strzelec"
 7. Wielkie ognisko połączone z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy plus chleb, grochówka, herbata z kuchni polowej

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 45 0.53% 45 0.53%
Bezpośrednio 44 0.49% 44 0.49%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 89 - 89 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 1 2% 0 0%
06.11 1 2% 0 0%
07.11 2 4% 0 0%
08.11 3 7% 0 0%
09.11 3 7% 0 0%
10.11 9 20% 2 25%
11.11 5 11% 2 25%
12.11 9 20% 2 25%
13.11 12 27% 2 25%
Czas głosowania: 9 dni 45 ~100% 8 ~100%