[OBB_28] Mały Kucharz - warsztaty kulinarne dla dzieci

Celem projektu jest propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci. Projekt adresowany jest do dzieci z bielskich przedszkoli (najstarsza grupa) i szkół podstawowych (klasy 1-3). Są to zajęcia praktyczne, prowadzone w formie zabawy przez wykwalifikowanego Pizzermana. Podczas warsztatów dzieci będą uczestniczyć w samodzielnym wypieku pizzy. Ciasto, z którego powstanie pizza wyrabiane będzie wyłącznie z naturalnych składników, bez stosowania polepszaczy. Wszystkie składniki używane do wypieku pizzy będą najwyższej jakości. Szczególną uwagę kieruje się na przedstawienie dzieciom konieczności zachowania właściwej higieny podczas przygotowania posiłków. Każde dziecko otrzyma strój kucharski: czapkę i fartuch. Na koniec zajęć dzieci będą mogły skonsumować własnoręcznie skomponowaną pizzę. Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieć zapewniony transport MZK w Bielsku-Białej. Podczas zajęć dzieci będą miały nieograniczony dostęp do wszystkich atrakcji Sali Zabaw dla Dzieci Krainy Kropka. Na koniec zajęć każde dziecko otrzyma dyplom Małego Kucharza. Przewiduje się w 2016 roku wzięcie udziału w zajęciach 2500 dzieci w ok. 50 osobowych grupach. 

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 488 5.8% 488 5.8%
Bezpośrednio 1 0.01% 1 0.01%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 489 - 489 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 18 4% 0 0%
06.11 9 2% 2 3%
07.11 6 1% 2 3%
08.11 3 1% 0 0%
09.11 6 1% 0 0%
10.11 28 6% 4 6%
11.11 51 10% 6 9%
12.11 177 36% 34 50%
13.11 190 39% 20 29%
Czas głosowania: 9 dni 488 ~100% 68 ~100%